Kennisdeling

Globale individuele ondersteuning (GIO) heeft als doel kinderen met een specifieke zorg- of onderwijsbehoefte maximaal te laten deelnemen binnen de gewone kinderopvang of het gewoon onderwijs. GIO is de praktische onder- steuning en begeleiding van de kinderopvang of (kleuter-)school. De aard van deze onder- steuning wordt bepaald in overleg naargelang de noden en de reeds aanwezige hulp. Vanuit hun expertise biedt Tanderuis vzw in alle eerstelijnszones van Oost-Vlaanderen GIO aan voor kinderen met autisme.

GIO (Globale Individuele Ondersteuning)