Communicatie

Beste gebruiker van Tanderuis,

Met zijn allen hebben we alle kleuren van de corona-barometer doorzwommen. We zijn blij om u weer massaal onder ‘normale’ omstandigheden te mogen ontmoeten binnen ons aanbod:

  • Individuele begeleidingen aan huis (mobiel) of op onze dienst (ambulant)
  • Overbruggingshulp: atelier, kampen, infomomenten, cursussen,…
  • Kennisdelen: bezoek aan de ASStheek, outreach-momenten,…

Het enige waar we nog gedeelde waakzaamheid willen vragen, is op gebied van elkaar ‘informeren in geval van quarantaine en/of ziektesymptomen’.

Indien uw thuisbegeleider in quarantaine zit, echter nog in staat is om te werken, kan er digitaal begeleid worden.

Indien u symptomen heeft of in quarantaine zit, dank om steeds uw begeleider op de hoogte te brengen. Er kan digitaal geschakeld worden of een nieuwe datum besproken worden.

Indien een gezinslid symptomen heeft of in quarantaine zit,  kan u ervoor kiezen het huisbezoek te laten doorgaan mits mondmasker, voldoende verluchting en een veilige afstand. Het zieke gezinslid graag afzonderen zolang het huisbezoek plaatsvindt.

Indien de thuisbegeleider niet op de hoogte gebracht werd en zich reeds verplaatste, zal er een huisbezoek in rekening gebracht worden.

Bij vragen of onduidelijkheden, richt u zich het beste tot uw individuele thuisbegeleider of tot de permanentieverantwoordelijke via het algemeen nummer 09/228 18 33.

Vriendelijke groeten, 
Team Tanderuis

#samentegencorona update 20 mei 2022