Communicatie

In het project ligt het accent op zo veel mogelijk autonomie voor de persoon met autisme met oog voor het groepsgebeuren. Een evenwicht vinden tussen de individuele, vaak autisme gebonden, noden en het groepsgevoel is de opdracht van Tanderuis als begeleidende dienst.

Download de flyer

Woonproject Evergem