GIO

Globale individuele ondersteuning (GIO) heeft als doel jonge kinderen met een specifieke zorg- of onderwijsbehoefte maximaal te laten deelnemen aan de reguliere kinderopvang of het regulier onderwijs.

Op basis van overleg worden de noden (gedragsproblemen, structuur, voorspelbaarheid, zindelijkheid, slapen, eten, werkhouding,….) in kaart gebracht en de aard van de begeleiding en ondersteuning bepaald. Samenwerking tussen de ouders, kinderopvang of kleuterschool, thuisbegeleidingsdienst autisme en andere betrokkenen hulpverleners staat hierbij centraal. 

Voor wie?

  • Voor jonge kinderen (start kinderopvang tot en met eerste leerjaar) met autisme en hun kinderopvang of (kleuter)school
  • Binnen alle eerstelijnszones van Oost-Vlaanderen

Praktisch?

  • Kortdurende ondersteuning (max 30u).
  • GIO is volledig gesubsidieerd en kosteloos voor het kind en zijn omgeving.
  • Aanmelden voor GIO kan momenteel niet omdat de capaciteit volzet is. In september wordt bekeken wanneer de aanmeldingen kunnen opengesteld worden. U vindt hier dan de nodige informatie.