GIO

Globale individuele ondersteuning (GIO) heeft als doel jonge kinderen met een specifieke zorg- of onderwijsbehoefte maximaal te laten deelnemen aan de reguliere kinderopvang of het regulier onderwijs.

Op basis van overleg worden de noden (gedragsproblemen, structuur, voorspelbaarheid, zindelijkheid, slapen, eten, werkhouding,….) in kaart gebracht en de aard van de begeleiding en ondersteuning bepaald. Ons doel is voornamelijk om de kennis van ASS te gaan vergroten binnen de inclusieve context, de leerkrachten en verzorgenden te coachen, kinderen maximaal te laten deelnemen aan de activiteiten, overgangsmomenten duidelijker te maken,…

Voor wie?

  • Voor kinderen van 0-7j (start kinderopvang tot en met eerste leerjaar)
  • Voor kinderen met (vermoeden van) autismespectrumstoornis
  • Binnen alle eerstelijnszones van Oost-Vlaanderen

Praktisch?

  • Kortdurende ondersteuning (max 30u over max 6 maand).
  • Ondersteuning in de inclusieve context (kinderdagverblijf, school, buitenschoolse opvang)
  • GIO is volledig gesubsidieerd en kosteloos voor het kind en zijn omgeving.
  • Aanmelden voor GIO kan momenteel niet omdat de capaciteit volzet is. Een nieuw aanmeldingsmoment zal plaatsvinden op maandag 10/06/2024 van 9-12u via onze aanmeldpagina (aanmelden kan alleen door het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en school. Ouders zelf kunnen niet aanmelden).
  • Voor vragen omtrent GIO kan u mailen naar gio@thuisbegeleidingautisme.be

Ga naar aanmelden