Mensen met ASS ondersteunen

Hoe beter we ASS begrijpen aan de binnen- en buitenkant en hoe beter we ‘autistisch gedrag’ kunnen verklaren vanuit een andere betekenisverlening, hoe beter we mensen met ASS kunnen ondersteunen.

Dit is echter een complex gegeven. Elke persoon met ASS is anders en toont een uniek patroon van moeilijkheden en sterktes. Dit betekent dat het ondersteunen van mensen met ASS maatwerk is en het belangrijk is de nodige tijd te nemen om de persoon met ASS goed te leren kennen. Vaak komen we al een heel eind door het tonen van begrip voor mensen met ASS en te luisteren naar hen. We mogen er niet vanuit gaan dat we weten hoe het is voor mensen met ASS. Enkel door naar de persoon zelf te luisteren, kunnen we een poging doen om hen te begrijpen.

We kunnen ook concreet aan de slag gaan met enkele moeilijkheden:

  • Taal: Hoe duidelijker, concreter en eenvoudiger de communicatie, hoe beter deze begrepen wordt door mensen met ASS. Communicatie die voor interpretatie vatbaar is (bv. sarcasme, beeldspraak), non-verbale communicatie (gelaatstuitdrukkingen, lichaamstaal), impliciete boodschappen, complexe zinnen, abstracte begrippen,… zijn vaak niet eenvoudig voor mensen met ASS of werken niet.
  • Prikkels: Sommige mensen met ASS zijn hypergevoelig aan bepaalde zintuiglijke prikkels (auditief, visueel,…). Deze prikkels hoeven daarom niet uitzonderlijk hevig te zijn, het kan ook gaan om onopvallende prikkels. Voor deze mensen kan het helpen om de hoeveelheid of intensiteit van prikkels te verminderen. Denk maar aan een hoofdtelefoon, de mogelijkheid om zich af te zonderen, een zonnebril,…
  • Verbeelding/voorspelbaarheid: Het aanbieden van visuele hulpmiddelen (bv. pictogrammen, een planning, foto’s,…) kan ervoor zorgen dat mensen met ASS communicatie beter begrijpen. Het aanbieden van een visuele structuur (bv. dagplanning, weekplanning, verloop van een activiteit, reisplanning,…) biedt voorspelbaarheid en duidelijkheid en kan mensen met ASS helpen zichzelf te organiseren. 
  • - …

Voor wie op zoek is naar een overzicht van concrete tips, verwijzen we door naar: Peeters, K. (2020). Autisme Vooruit. 101 tips. Leuven, België: Lannoo Campus.