Outreach ondersteuning

Door middel van vraag gestuurd advies bieden we gerichte informatie over het autistisch denken en handelen, aangepast aan de specifieke context en specifieke kenmerken van de persoon met autisme en zijn/haar netwerk. Hiermee willen we enerzijds meer begrip creëren voor personen met autisme en anderzijds trachten we de omgeving handvaten aan te reiken hoe rekening te houden met de autistische denk -en communicatiestijl. 

Wat?

We onderscheiden verschillende outreachformules en thema’s, die steeds op maat van de aanvrager (o.a. leeftijdscategorie, groepsgrootte -en samenstelling) worden aangepast. Dit kan onder de vorm van:

 • een (interactieve) voordracht of workshop
 • individuele casusbespreking
 • kennismaking met ons autismespecifiek aanbod
 • exploratie van assessment en aangepast spelmateriaal in de ASStheek

Veel gevraagde thema’s zijn:

 • basisuitleg ASS
 • ASS en vrije tijd
 • ASS en sensorische verwerking (+ opstellen sensorisch profiel)
 • autismevriendelijke communicatie
 • iniASS inleefmoment
 • IMPACT-cursus 
 • advies mbt groepsaanbod voor personen met ASS of hun netwerk
 • Rouw en verlies bij personen met autisme
 • Levend verlies bij ouders
 • Anders wonen voor volwassenen met autisme
 • ...

Onze ASStheek met haar vier deelaspecten (spelotheek, bibliotheek, mediatheek en snoezeltheek) vormt de materiële onderbouw om deze outreach te kunnen uitvoeren. 

Voor wie?

Iedere organisatie met vragen over autisme kan een aanvraag indienen. We denken hierbij aan diensten voor algemeen welzijn en GGZ, onderwijsinstellingen, medische settings, voorzieningen uit de bijzondere jeugdzorg, diensten voor onthaalouders en kinderopvang, vrijetijdsorganisaties, mantelzorgers, werkgevers enzovoort. 

Praktisch?

 • Indien u beroep wenst te doen op onze outreach ondersteuning, download het invulformulier en stuur de ingevulde versie naar outreach@thuisbegeleidingautisme.be.
  Heeft u nog bijkomende vragen? Contacteer dan onze coördinator op bovenstaand adres.
 • Voorwaarden
  • Er dienen minimum 3 personen van de aanvragende dienst aanwezig te zijn op de outreach
  • Bij casusbespreking bieden we een maximum van 3 outreachmomenten aan.
  • Er wordt gevraagd om een registratiefiche te ondertekenen.
  • In het kader van wederzijdse rechten en plichten wordt er gevraagd om minimum 10 werkdagen op voorhand de medewerker van Tanderuis vzw te verwittigen wanneer de outreachopdracht niet kan doorgaan.
  • Na de outreach wordt gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.
 • Betaling
  • Outreach is volledig gesubsidieerd en bijgevolg GRATIS. Er worden ook geen vervoersonkosten gevraagd.

Wist je dat!?

 

... outreach GRATIS is. Onze expertise is echter onbetaalbaar.