Oudercursus KT

Voor ouders van kinderen van 6 tot 12 jaar

In deze cursus wordt duidelijk hoe het komt dat de opvoeding van een kind met autisme zo anders verloopt. Er wordt stap voor stap gewerkt aan meer inzicht in het autistisch denken en doen. Dit door middel van theoretische uitleg, inleefoefeningen, huiswerkopdrachten, uitwisseling tussen de verschillende ouders. 

Samen zoeken we naar een manier van omgaan met uw kind. We reiken praktische handvaten en nieuwe inzichten aan waar u thuis verder mee aan de slag kan.

Quotes van andere ouders:

"Het was zeer waardevol om ervaringen van andere ouders mee te krijgen."

"Verhelderende en noodzakelijke theorie, realistische praktijkvoorbeelden en erg bruikbare aanpakvoorstellen voor alledag."

Volgende doelstellingen staan centraal bij de oudercursus van de kinderwerking:

  • inzicht verwerven in de denkstrategie├źn van kinderen met autisme en deze vertalen naar de dagdagelijkse opvoedingspraktijk
  • inzicht verwerven in de wijze waarop opvoedingsmoeilijkheden ontstaan en in stand gehouden worden bij kinderen met autisme
  • het leren toepassen van auti-stappenplannen bij het aanleren van gewenst gedrag en het afleren van ongewenst gedrag
  • inzicht verwerven in opvoedingsprincipes zoals straffen en belonen en de vertaling ervan naar de opvoeding van kinderen met autisme
  • uitwisselen van ervaringen met betrekking tot opvoedingsondersteuning met andere ouders
  • delen van verdriet, onmacht, schuldgevoelens, gevoelens van (h)erkenning met andere ouders
  • leren ontdekken en kijken naar de sterke kanten van kinderen met autisme  

Praktisch?

Meer info in ons jaarprogramma.