Spelcontact

Spelnamiddagen voor kinderen met autisme van het 4e tot het 6e leerjaar.

Het kinderteam organiseert jaarlijks een cursus ‘spelcontact’. Via SPEL, willen we een groepje van maximaal 9 kinderen met ASS (uit het 4de, 5de of 6de leerjaar) in CONTACT brengen met elkaar.

Ze komen 7 woensdagnamiddagen samen te Melle om rond volgende thema’s te werken:

  • leren kiezen van een spel
  • leren afspreken wie het spel begint
  • spelregels leren naleven
  • leren omgaan met winnen en verliezen
  • leren wachten/beurt nemen

De begeleiders hebben veel aandacht voor het creëren van een veilige omgeving: er wordt getracht de verschillende namiddagen zoveel mogelijk dezelfde structuur te geven, de deelnemers krijgen elke namiddag een boekje met het verloop van de dag, er is veel visualisatie en herhaling. Er gaat speciale aandacht naar communicatie met de ouders en het betrekken van de thuisbegeleider om de transfer naar huis te bevorderen.