splASSch Volwassenenwerking

Weekend met overnachting voor volwassenen met autisme

Het weekend van de volwassenenwerking van Tanderuis vzw is ontstaan vanuit de vraag van volwassen cliënten om een weekend erop uit te trekken. De voornaamste doelstelling van het weekend is een ‘reis’ aanbod te kunnen bieden waar voorspelbaarheid, veiligheid, rust en ondersteuning geboden wordt.

We voorzien in de planning van het weekend keuzemogelijkheden in de activiteiten waardoor we telkens in kleine groepjes op stap kunnen. De voorspelbaarheid wordt geboden door voordien ons programma kenbaar te maken aan de deelnemers.

Er is steeds aandacht voor individuele noden en we voorzien mogelijkheden tot de nodige rustmomenten.