Activeringstrajecten

In 2018 verscheen een oproep vanuit de VDAB naar de VAPH-sector tot participatie in het project activeringstrajecten. Aangezien de doelgroep volwassenen met autisme past binnen deze trajecten, engageerde Tanderuis zich voor dit project.

Cliënten, aangemeld bij de VDAB, die een werk- en zorgvraag hebben én finaliteit NEC (normaal economisch circuit) beogen, worden toegeleid naar een activeringstraject. Tanderuis neemt , exclusief voor volwassenen met autisme, de rol van zorgpartner op zich waardoor we met de zorgvraag van de cliënt aan de slag gaan. Binnen de 18 maanden moeten werk- en zorgpartner de vooropgestelde doelen proberen realiseren met het oog op een toekomstige tewerkstelling in het NEC. 

Tanderuis is een zorgpartner voor volwassenen met autisme binnen de regio Oost-Vlaanderen. Concreet betekent dit dat elke thuisbegeleider ingezet zal worden in dit project, rekening houdend met de instroom en de regio.

Naast het zorgpartnerschap engageren wij ons er toe om outreachend te werken naar andere zorg- of werkpartners. Door het delen van onze autismespecifieke knowhow hopen we andere partners sterker te maken in het begeleiden van (werkzoekende) volwassenen met autisme.