Intersectorale RTH projecten 1G1P

Intersectorale RTH-projecten “één gezin, één plan” (1G1P)

De overheid stuurt sterk aan op het regionale en intersectorale samenwerking. Terwijl Tanderuis trouw blijft aan zijn ontstaansgeschiedenis, namelijk het autisme-specifiek en provinciaal werken, kiest Tanderuis er ook voor om actief deel te nemen aan diverse intersectorale en regionale samenwerkingsverbanden.

Tanderuis zet sterk in op deze evolutie enerzijds met als doel autisme-specifieke kennis binnen te brengen, anderzijds om zich te laten inspireren via innovatieve begeleidingsmodules. 

De intersectorale projecten 1G1P worden in 2021 Vlaanderen-dekkend, dat betekent dat 1G1P ook actief wordt in elke eerstelijnszone (ELZ) van onze provincie.  Er zijn 5 projecten in Oost-Vlaanderen.  In 2021 wordt Krachtgericht W&D wordt uitgebreid en geherstructureerd (model van gedetacheerden wordt overgenomen van de andere projecten), er komen 2 nieuwe regionale projecten in Zuid-OVL (regio Aalst en regio Oudenaarde), Samen 1Plan Gent breidt uit met ELZ Scheldekracht en RTJ De Tafels zet zijn werking verder in de regio Meetjesland.

Tanderuis vzw engageert zich in alle 1G1P- projecten van OVL door in elke project een medewerker te detacheren. Op niveau van medewerkers wordt 1G1P opgevolgd in de interne regionale teams.  De 5 gedetacheerde medewerkers wisselen onderling ervaringen uit op intern overleg met directiemedewerkers.

De directiemedewerkers volgen de regionale stuurgroepen 1G1P op en de directeur participeert in elk werkgeversoverleg.