Socrautische cursus

Gespreksmethode voor partners en ouders van jongeren en volwassenen met ASS vanaf 15 jaar

De socrautische gespreksstijl baseert zich op het niet weten van wat de ander bedoelt. Door een oprechte interesse in het standpunt van de andere en het stellen van de juiste vragen, komt je tot meer verbinding met de ander.

Deze gespreksstijl is zeer autismevriendelijk. Door middel van oefeningen, uitwisseling tussen ouders/partners onderling, … maak je je deze gespreksstijl eigen.

We blijven er ons tijdens de cursus ook van bewust dat jullie niet de therapeut moeten worden van de persoon met autisme.

Praktisch? 

Meer info in ons jaarprogramma.