Hobbyclubs

Samenkomsten voor +14 jarigen rond een specifieke hobby (bv. koken, gezelschapsspellen,…).

Met de hobbyclubs wensen we een antwoord te bieden op de vraag van heel wat jongeren om ook nog na de thuisbegeleiding deel te kunnen nemen aan onze vrije tijdswerking.
Deze vrije tijdswerking gaat steeds door op Tanderuis te Melle, kent een vast tijdstip (elke laatste zaterdag van de maand) en een vaste groepssamenstelling per reeks.
Op deze manier creëren we een situatie met zo weinig mogelijk stoorzenders zodat de jongeren ontspannen kunnen genieten van hun vrije tijdsinvulling.