tabASSco

Diverse activiteiten voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

Het adolescententeam van Tanderuis vzw organiseert vrije tijdsondersteuning op maat van normaalbegaafde jongeren met autisme die in begeleiding zijn of geweest zijn, onder de noemer “Tabassco, een jongerenwerking met pit”.

De voornaamste doelstelling van deze vrije tijdswerking is het creëren van een aanbod van activiteiten waarbij jongeren met autisme op een directe en informele manier met elkaar in contact kunnen komen. Daarenboven zien we een belangrijke meerwaarde in het -begeleid- uitproberen van nieuwe dingen, het trainen van nieuwe vaardigheden (vb. zich verplaatsen naar de plaats van afspraak), het groepsaspect (de ervaring dat men niet de enige is met deze problematiek), het loskomen van de ‘veilige thuishaven’, het gevoel hebben ergens bij te horen, …

Praktisch?

tabASSco is een besloten groepen, nl. enkel voor cliënten in begeleiding of na de thuisbegeleiding. Inschrijven gebeurt via de thuisbegeleider.