tapASS

Diverse activiteiten voor +18-jarigen.

TapASS is de vrije tijdswerking van de volwassenwerking van Tanderuis vzw. Via een vrije tijdswerking op maat trachten we aandacht te besteden aan de noden die volwassenen met autisme ervaren op vlak van ontspanning, uitbreiding van sociaal netwerk, het gevoel ergens bij te horen enz.

De voornaamste doelstellingen van onze vrije tijdswerking hebben betrekking op het creëren van een aanbod van activiteiten waarbij volwassenen met autisme op een directe en informele manier met elkaar in contact kunnen komen.

De bijeenkomsten vanuit tapASS vinden 2-maandelijks ’s avonds plaats met een (relatief vaste) groep en onder begeleiding van de vaste thuisbegeleiders. Er wordt een ruime waaier aan diverse activiteiten aangeboden die afwisselend op de dienst of op locatie plaatsvinden.

Praktisch?

tapASS is een besloten groepen, nl. enkel voor cliënten in begeleiding of na de thuisbegeleiding. Inschrijven gebeurt via de thuisbegeleider.