Adolescentenwerking

Thuisbegeleiding is
… een luisterend oor en perspectief bieden op donkere momenten,
… met de jongere uitzoeken wat ASS voor hem of haar precies betekent qua uitdagingen én talenten.

De puberteit is vaak een woelige periode, waarin jongeren en hun ouders geconfronteerd worden met heel wat uitdagingen. Vaak wordt in de adolescentenwerking heel intensief met de jongere zelf gewerkt. Gezien de puberteit de leeftijd bij uitstek is waarin de jongere op zoek gaat naar en wenst vorm te geven aan de eigen identiteit, is het voor de thuisbegeleider cruciaal te begrijpen hoe de jongere denkt en zichzelf, anderen en de wereld om hem heen ziet. Omdat dit begrijpen het vertrekpunt van de begeleiding vormt, wordt in de adolescentenwerking veel aandacht geschonken aan een aantal specifieke methodieken die de begeleider in staat stellen het denken van de jongere te bevatten en, indien gewenst, te verbreden. De thema’s die tijdens deze gesprekken aan bod komen kunnen erg uiteenlopend zijn en vertrekken steeds vanuit de vragen of zorgen van de jongere en zijn ouders.

Ouders van een adolescent met autisme ondervinden enerzijds uitdagingen die typisch zijn voor de opvoeding van pubers (vb. geleidelijk loslaten, compromissen sluiten,…) en anderzijds uitdagingen die verbonden zijn aan het autisme van de jongere (vb. aangepaste communicatie, omgaan met de vaak onzichtbare emoties,…). Het leren begrijpen van het gedrag en het (autistisch) denken van hun kind vormt vaak de hoeksteen van de thuisbegeleiding.

Voor wie?

  • Jongeren van 12 tot 17 jaar
  • Diagnose autisme
  • Wonend in Oost- Vlaanderen

Wat?

  • Mobiele begeleiding
  • Digitale begeleiding
  • Ambulante ouderbegeleiding 

Praktisch?

  • Ga naar onze pagina aanmelden
  • Duur van de begeleiding is beperkt in tijd (maximum 18 maanden).
  • De bijdrage van de ouders bedraagt € 6,27/uur (jaarlijks indexeerbaar)

Activiteiten adolescentenwerking

Bekijk ons volledig jaarprogramma