Vroegbegeleiding

Thuisbegeleiding  is
… de diagnose ASS uitleggen aan het kind op zijn of haar niveau,
… jezelf als hulpverlener overbodig maken door de juiste vragen te stellen.

De hoofddoelstelling binnen de vroegbegeleiding is om hulp op maat op te starten bij de ouders en het jonge kind met (een vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis.  Binnen de begeleiding richten we ons op de specifieke en individueel verschillende hulpvragen van de ouders. Daarnaast bieden we kennis en inzicht over het (vermoeden van) autisme bij hun jonge kind en komen op die manier tot de introductie van een aantal noodzakelijke begeleidingsdoelstellingen: 

 • het stimuleren van imitatie en joint attention
 • bevorderen van communicatieve vaardigheden
 • gedragsmanagement 
 • het stimuleren van spelvaardigheden
 • bevorderen van de sociaal -emotionele ontwikkeling
 • zicht krijgen op en rekening houden met specifieke sensoriële ervaringen

Door zo vroeg mogelijk in te spelen op bovenstaande terreinen proberen we preventief te werken en de ontwikkeling van secundaire problemen te vermijden.

Voor wie?

 • Kinderen tot 3 jaar (aanmeldingsleeftijd)
 • Diagnose autisme of vermoeden van autisme
 • Wonend in Oost- Vlaanderen

Wat?

 • Mobiele thuisbegeleiding 
 • Digitale begeleiding
 • Ambulante module individuele impacttraining

Praktisch?

 • Ga naar onze pagina aanmelden
 • Duur van de begeleiding is beperkt in tijd (maximum 18 maanden).
 • De bijdrage van de ouders bedraagt € 6,27/uur (jaarlijks indexeerbaar)

Activiteiten vroegbegeleiding

Bekijk ons volledig jaarprogramma