Volwassenenwerking

Thuisbegeleiding is
… samen op ontdekking gaan,
… tolk zijn naar de ruime maatschappij.

Thuisbegeleiding volwassenenwerking houdt in dat de persoon met autisme en het netwerk samen met de thuisbegeleider knelpunten in het dagelijks leven bespreken en samen naar concrete oplossingen zoeken. Dit kan zowel bij de persoon met autisme thuis zijn (mobiel) of op de dienst (ambulant). Thema’s omvatten vrije tijd, relaties, wonen, werk,…Het doel is de volwassene zo onafhankelijk mogelijk te laten functioneren. De thuisbegeleiders ondersteunen de persoon met autisme in de uitbouw van zijn of haar eigen sociaal netwerk. 

Voor wie?

  • Volwassenen van 18 tot 65 jaar
  • Diagnose autisme
  • Wonend in Oost- Vlaanderen
  • Zowel wonend in het ouderlijk huis als zelfstandig

Wat?

  • Mobiele begeleiding
  • Digitale begeleiding
  • Ambulante begeleiding

Praktisch?

  • Ga naar onze pagina aanmelden
  • Duur van de begeleiding is beperkt in tijd (maximum 18 maanden).
  • De bijdrage bedraagt € 6,27/uur (jaarlijks indexeerbaar)

Activiteiten volwassenenwerking

Bekijk ons volledig jaarprogramma